اختلاس جدید در بنیاد تعاون ناجا: ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال پرسنل غارت شد

Views: 8013

اختلاس جدید در بنیاد تعاون ناجا، از هشتصد میلیارد تومان فراتر رفت.

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز» در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، اختلاس جدید در «صندوق ذخیره‌ی تحصیلی بنیاد تعاون ناجا»، موجی از اعتراض درون سازمانی در میان پرسنل و بازنشستگان نیروی انتظامی ایجاد کرده است.

«صندوق ذخیره‌ی تحصیلی» فرزندان کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی، ۱۷۵ هزار نفر عضو دارد که از این تعداد، ۹۶۰۰۰ پایور (کادر) و بقیه بازنشستگان و مقرری‌بگیران این نهاد نظامی هستند.

این صندوق از هر عضو، مبلغ هشتاد هزار تومان به مدت پنج‌سال از دریافتی حقوق و مزایای ماهانه پرسنل دریافت کرده که با احتساب سر انگشتی، مبلغ اختلاس، رقمی بالاتر از ۸۰۰ میلیارد تومان را بالغ می‌شود.

از صبح امروز سوم شهریورماه، اعتراض پرسنل نیروی انتظامی به مراکز «خدمات نیروی انسانی» رده‌های مختلف ناجا آغاز شده است.

این پرسنل، نسبت به «قطع کسور صندوق از فیش حقوقی» و «عدم واریز سود مربوطه» اعتراض دارند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار «محمد زارعی» معاون نیروی انسانی ناجا اعلام کرده است که پرسنل این نیرو باید برای پیگیری اعتراضات خود به «بنیاد تعاون ناجا» مراجعه کنند و این موضوع به این معاونت ارتباطی ندارد.

در ارتباط با این موضوع، کمپینی در میان پرسنل شاغل و بازنشسته ناجا جهت برگزاری تجمع در مقابل ساختمان بنیاد تعاون ناجا در حال راه‌اندازی است.

بر همین اساس، پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات ناجا به دستور «اشتری» فرمانده این نیرو فعال شده‌اند تا از گسترش اعتراضات در این نیرو جلوگیری کنند.

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، دفتر فرماندهی ناجا، اختلاس مبلغ دویست میلیارد تومان را به طور رسمی تأیید و طی گزارشی به سازمان حفاظت‌ اطلاعات ناجا، این موضوع را اعلام کرده است.

گفته شده سردار سرتیپ پاسدار «حسین اشتری» هفتمین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این فساد مالی گسترده دخالت دارد.