ایجاد جریان قومیتی جدید توسط سازمان اطلاعات سپاه برای شکاف میان مردم

Views: 4136

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، جریان جدید قومیتی پان لکی، همچون بخشی از جریان پان ترکی و پان ایرانیستی برای شکاف در بین جنبش‌های اتنیکی و عدم اتحاد و همگرایی عمومی در ایران توسط دستگاه‌های امنیتی خصوصا اطلاعات سپاه ایجاد و تقویت شده‌اند.

بسیاری از فعالین کرد با گویش لکی شدیدا به تفرقه‌اندازی این جریان در بین کردها و لرها معترض بوده‌اند.

بعد از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و با توجه به گستردگی آن در شهرهای لرستان و کرمانشاه، اطلاعات سپاه به شدت به تقویت قلم فروشانی پرداخته که با تنفر پراکنی و تفرقه تلاش گسترده‌ای برای شکاف در جنبش اعتراضی مردم دارند و در این راستا شعارهای نژادپرستانه ضد عربی و کردی از سوی روزنامه‌نگاران بومی امنیتی در شبکه‌های اجتماعی بخشی از برنامه گسترده اطلاعات سپاه در غرب و جنوب غرب ایران تقویت شده‌اند.

مردم عزیز کشورمان، ضمن هوشیاری در برابر این توطئه قومیتی جدید، این افراد را از خود طرد و این نقشه‌ی امنیتی را ناکام بگذارند.