در حاشیه جلسه روز گذشته شورای امنیت کشور، کدام تصمیم علیه مردم اتخاذ شد؟

Views: 4030

روز گذشته جلسه‌ی شورای امنیت کشور (شاک) با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی و تصمیم‌گیر انتظامی و نظامی، برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، در این جلسه نکات مختلفی مطرح شد. یکی از این نکات بازداشت تعدادی از درجه‌داران و کادرهای نیروی انتظامی بود که به ظن «ارتباط با آمدنیوز» و «تمرد از سرکوب مردم» به بازداشت‌گاه فاطمیه در خیابان سئول منتقل شدند.

در حاشیه‌ی این جلسه، نمایندگان قرارگاه ثارالله سپاه، پلیس اطلاعات و امنیت کل کشور (پاوا) و سازمان اطلاعات سپاه تصمیم گرفتند برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم و فرونشاندن اعتصابات و اعتراضات در تهران، از تجربه‌ی خود در دی‌ماه سال گذشته استفاده کنند.

نمایندگان این نهادهای امنیتی عنوان کردند تنها موضوعی که باعث فرو نشاندن قیام مردم در دی‌ماه ۱۳۹۶ شد، کشته شدن تعدادی از جوانان در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها بود که توانست رعب و وحشت عمومی ایجاد کرده و فاصله میان قیام دی‌ماه ۹۶ تا قیام تیرماه را چندین ماه به تعویق بیندازد.

در قیام سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز تعداد زیادی از جوانان کشور در زندان‌ها تحت شکنجه‌های مختلف کشته شدند که مقامات قضایی عنوان کردند این افراد «معتاد» بوده و در زندان «خودکشی» کرده‌اند.

در جلسه‌ی خصوصی این افراد که در فاصله‌ی زمان تنفس جلسه رسمی برگزار شد، نمایندگان قرارگاه ثارالله، پلیس اطلاعات و امنیت و سازمان اطلاعات سپاه تصمیم گرفتند از این تجربه مجددا استفاده کرده و تعدادی دیگر از جوانان بازداشت شده را در زندان‌های تهران به قتل برسانند.

به اعتقاد این افراد، کشته شدن جوانان در زندان‌ها باعث ایجاد مجدد فضای رعب و وحشت در کشور شده، قیام‌های مردمی را به تعویق می‌اندازد و ترس را در جامعه تزریق می‌کند.