فروردین 01, 1397

About the author

Related Articles

All Rights Reserved by Amadnews Agency ©2015

یاران آمدنیوز

همراهان همیشگی

رسانه خبری-تحلیلی آمدنیوز این روزها فارغ از ادعاهای بسیاری از حضرات، برای ادامه فعالیت به حمایت جدی همراهانش نیاز دارد.

باری؛ با راه‌اندازی حساب PayPal «آمدنیوز» شما می‌توانید از هرنقطه از کره خاکی که هستید ما را در نشر اسناد مربوط به فساد ساختاری و سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی یاری کنید.

برای ارسال کمک مالی به این آدرس مراجعه فرمایید: